Τρίτη 25 Απριλίου 2017

4ο Γυμνάσιο Καβάλας

Παρουσίαση,
Σχολικός εκφοβισμός:
Έρευνα και παρουσίαση του φαινομένου με χρήση
Διαδικτυακών και Πολυμεσικών Εφαρμογών.
Επιβλέποντες καθηγήτριες, κ..κ, Μπόνια Θένια (ΠΕ19) και Ηλιοπούλου Ανθή (ΠΕ19).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου