Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

2ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας

  • Περιστρεφόμενη Γέφυρα - Lego, Scratch.
  • Αυτοκίνητο Robot, Scratch.
Επιβλέποντες Εκπαιδευτικοί: Βλαστάρης Κωνσταντίνος, Πέτρου Στέφανος ΠΕ19. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου